DEĞERLER ÇOCUKLARA NASIL KAZANDIRILIR? | Çocuk Eğitimi

 

İnsan gelişimi ve öğrenmesi konusunda ortaya atılan ve kabul gören yeni kuramlar, değişen toplumsal yapılar ve insan tipi modelleri, günümüzün teknoloji ile sarılmış, bireyi geçmişe göre daha fazla önemseyen dünyasında, yerel ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Değerler Eğitimi Nedir?

Çocuk gelişiminde değerler eğitimi içinde pek çok konu yer alabilir.

Bunlar arasında saymamız gerekirse;

Bir yandan birey olarak kendini gerçekleştirebilmek için gerekli olan motivasyon, inisiyatif, sağ duyu, sebat, şefkat, çaba, problem çözme, vb. değerler,

Diğer taraftan nitelikli bir toplumsal yaşam için gerekl i olan iş birliği, paylaşma, empati, farklılıklara saygılı olma, hoşgörü gibi insan hakları ve demokrasiyle bağdaşan değerlerin kazandırılması öne çıkmaktadır.

Bunların yanı sıra aile sevgisi, vatan sevgisi, doğa sevgisi gibi bireyin gelecek için belirleyeceği hedeflerine temel oluşturacak kavramların da erken yaşta tanıtılması, kazandırılması, yaşadığı topluma ait kültürün yeni kuşaklara aktarılabilmesi, günümüzün giderek küreselleşen dünyasında önemi her geçen gün artan bir konudur.

Sohbete Başla
Merhaba,

Size Nasıl yardımcı olabiliriz ?