Yetenekleri Keşfediyoruz

“Her çocuğun birden fazla yeteneği vardır ancak keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekir.”
Doğuştan gelen yetenekler kullanıma bağlı olarak 3-15 yaşları arasında gelişir. 15 yaşından sonra yeni yetenek geliştirmek olanaksızdır.
Günümüzde bilimsel çalışmalar sonucunda kariyer planlama sürecinin okul öncesi dönemde başladığı kabul edilir. Bu sebeple okul öncesi dönemde kariyer planlaması yapmak çocukların değerlerini, ilgilerini, yeteneklerini, sahip olduğu becerilerini kısacası kendini tanımasına yardımcı olur ve rekabetlerle dolu bir geleceğe çocuğunuzun emin adımlarla ilerlemesini sağlamaya büyük katkısı olur.

Şirinler Diyarı Kreş ve Anaokulu Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı, erken çocukluk döneminde çocukların sahip olduğu yetenek, ilgi ve kişilik özeliklerini keşfetmeyi amaçlar. Çocuğun yeteneklerini, mesleki eğilimini ve beceri alanlarını ölçerek ilerleyen hayatında nasıl bir yol çizileceği konusunda fikir edinilmesini sağlar.

Şirinler Diyarı Kreş ve Anaokulu Öncesi (4-7 Yaş) Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış beş yetenek testi ve iki envanter uygulanması içerir. Yetenek Testleri Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Mekanik Yetenek, Soyut Kavrama, ve Mekânsal Algıdır. Envanterler ise Mesleki İlgi Envanteri ve Kişilik Envanteri’nden oluşmaktadır.

Sözel Yetenek Testi: Çocuğun okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer.

Sayısal Yetenek Testi: Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme becerilerini ölçer.

Soyut Kavrama Testi: Soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve kullanma yetisini ölçer.

Mekanik Yetenek Testi: Mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme ve makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme becerisini ölçer.

Mekânsal Algı Testi: Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ve görsel şekil-zemin ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

Kişilik Envanteri: Çocuğun kişilik özelliklerini ortaya koyar. Bu kişilik özellikleri aynı zamanda çocuk için günlük yaşamda becerikli olduğu alanlar olarak da yorumlanabilir.

Mesleki İlgi Envanteri: Çocuğun meslek eğilimini ölçer.

Çocuğunuzun doğuştan gelen yeteneklerini erken yaşta tespit ederek, mutlu ve başarılı geleceği için birkaç saat içinde bilimsel bir yol haritasına sahip olabilirsiniz.

Sohbete Başla
Merhaba,

Size Nasıl yardımcı olabiliriz ?